40 koraka do sajta – Uvod u web dizajn

40 koraka do sajta – Uvod u web dizajn

(OBUKA JE BESPLATNA)

Sadržaj obuke:

Obuka „Uvod u web dizajn“ obučava polaznike/ce potrebnim znanjem za izradu gotovog proizvoda web prezentacije kao i njegovom plasiranju na internetu. Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Obukom je obuhvaćeno nekoliko tema:

 1. Uvod:
 • Upoznavanje sa programom
 1. Pojmovi HTML-a i CSS-a:
 • Šta je to HTML
 • Šta je to CSS
 • Kombinacije i interakcije HTML-a i CSS-a
 1. Osnovni HTML tagovi:
 • Razumjevanje HTML tagova
 • Kreiranje naslova
 • Kreiranje paragrafa
 • Kreiranje listi
 1. Osnove CSS-a:
 • Dodjeljivanje atributa i njihova primjena
 • HEX kodovi boja i njihova primjena
 • Margine
 • Padinzi
 • Okviri
 • Sijenke
 • Spajanje CSS-a sa HTML-om
 1. Grafika:
 • Ovladavanje vrstama grafike u web dizajnu
 • Korištenje patterna
 • Upotreba grafike u HTML-u
 • Upotrebljavanje grafike u CSS-u
 • CSS atributi vezani za grafiku
 1. Linkovi:
 • Vrste linkova u web dizajnu
 • Šta je hiperlink i za šta se koristi
 • Šta je ankor i za šta se koristi
 • Linkovi i CSS
 1. Upotreba fontova:
 • Familije fontova
 • CSS i fontovi
 • Google fonts
 1. Dopuna znanja CSS-a:
 • Komentari
 • Pozicioniranja
 • Širine i visine
 • Odnos roditelj – dijete atributa
 • ID-ovi
 1. HTML forme:
 • Forme
 • Tekst boxovi, pošalji, resetuj dugmad
 • Labeli, tekst polja
 • Opcionalna dugmad i boksovi za čekiranje
 • Skrivena polja
 1. Prilagođavanje uređaja:
 • System grida
 • Pixelno kodiranje
 • Redosljed polja
 1. Korištenje browisera:
 • Inspect elements
 • Screen podešavanja
 • Rješavanje problema
 1. Pojam web hosta i domaina:
 • Šta je web hosting
 • Šta je domain
 • Povezivanje
 • Upload sajta
 • Hard refresh
 1. Java script:
 • Korištenje java scripta u web dizajnu
 • Prepoznavanje java script koda
 1. PHP jezik:
 • Šta je php
 • Primjena php-a
 • Php skripte
 • Primjena

Vještine koje se mogu steći ovim programom su:

 • Kreativnost
 • Logičko razmišljanje
 • Internet pismenost većeg stepena
 • Snalažljivost u nepredvidljivim situacijama
 • Psihologija razmišljanja

Polaznici obuke će proći više testova i provjera znanja i to:

 • Testiranje znanja – Teoriski dio
 • Testiranje znanja – Praktični dio
 • Samostalni završni rad – Kreiranje gotovog web sajta

Uslovi za pohađanje obuke:

Posjedovanje lap-topa:

 • Min i-3 procesor
 • Min 4 giga RAM memorije
 • HDD 500 mb (storage HDD)
 • Monitor 24 incha min

Osnovni obrazovni zahtjevi:

 • Završena osnovna škola
 • Iskustvo osnovnog rada na računaru

Poželjni obrazovni zahtjevi:

 • Osnovno poznavanje programskih jezika
 • Poznavanje programa za foto obradu

Osnovne osobine koje polaznik/ca treba da posjeduje:

 • Zdravstvena sposobnost
 • Snalažljivost

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 02.10. do 06.12, srijedom i petkom u terminu od 18:00 do 20:00h.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

 

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezimegodinu rođenjabroj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete.

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA: Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo (u Word ili PDF formatu) u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 27.08.2019. DO 23.09.2019. GODINE.

*O predavaču:

Dalibor Peković 2005. godine stiče prva znanja iz web dizajna i radi svojih prvih šest websajtova za Austrijski program “Eko Net”. Ubrzo potom upoznaje svog prvog mentora i s njim radi na više projekata. Krajem 2006. godine upisuje Fakultet za Informacione Tehnologije i počinje da radi preko freelancer platformi za inostrane klijente. Od 2011. do 2013. godine radi kao senior web dizajner u italijanskoj firmi Clienti Plus u kojoj ujedno i stiče svoje najveće iskustvo na ovom polju, radeći kako samostalno tako i u timu na više od trideset projekata za razna preduzeća širom Italije.

Od 2014. do početka 2017. godine se vraća svom freelancer poslu i dopunjava svoje znanje preko online kurseva (Treehouse i lynda.com) kako bi bolje savladao naprednije korake u web dizajnu. Od  kraja 2017. godine posvećuje se svom samostalnom projektu ChoDex Studio koji kasnije postaje njegovo prvo samostalno preduzeće. Do sada je kreirao ili učestovovao u kreiranju preko 400 websajtova.