Održan radni doručak sa partnerima iz regiona

Danas je u Tehnopolisu organizovan radni doručak sa partnerima iz regiona sa kojima je razgovarano o mogućim modelima buduće saradnje, a posebno u dijelu apliciranja za dobijanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.
Nakon što su svi partneri predstavili aktivnosti koje sprovode, konstatovano je da je podrška razvoju preduzetništva svima fokus te da će se saradnja bazirati na tome kroz razmjenu informacija, dobrih praksi, učešće u zajedničkim događajima, kao i kroz pomenuto zajedničko apliciranje za bespovratna sredstva.
Sastanku su pored predstavnika IPC Tehnopolis prisustvovali i predstavnici sljedećih partnerskih organizacija:
• Tehnološki park Intera – Mostar
• Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – Zadar
• Biznis inkubator centar Užice d.o.o.
• Naučno tehnoločki park Čačak
• Spark – Mostar