8 dana do Excela – Osnovni i napredni nivo korišćenja Excel-a

8 dana do Excela – osnovni i napredni nivo korišćenja Excel-a

 (OBUKA SE NAPLAĆUJE – 60 EUR PO OSOBI)

Sadržaj obuke:

Sve češća upotreba Excel-a u različitim sferama i za različite namjene, dovela je do sve veće potrebe za obukama i kursevima koji se bave Excel-om. Kurs Microsoft Excel – osnovni i srednji nivo omogućiće vam da savladate osnove ovog programa.

Nakon završenog kursa Microsoft Excel – osnovni nivo posjedovaćete znanja koja ćete moći da nadograđujete i usavršavate, kako biste povećali svoju efikasnost i produktivnost u poslu.

Osnovni nivo korišćenja Excel-a:

 1. Uvod u Excel,
 2. Excel tabele,
 3. Rad sa formulama i funkcijama,
 4. Grafikoni u Excelu,
 5. Štampanje,
 6. Test I;

Srednji nivo korišćenja Excel-a:

 1. Povezivanje radnih sveski,
 2. Napredne formule,
 3. Analiza podataka,
 4. Napredni grafici,
 5. Test II.

Uslovi za pohađanje obuke:

 • Uzrast stariji od 15 godina,
 • Posjedovanje lap-topa.

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 30.09. do 24.10, ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 18:00 do 20:00h.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete.

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA: Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo (u Word ili PDF formatu) u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 27.08.2019. DO 23.09.2019. GODINE.

*O predavaču:

Đurica Peković radno iskustvo stiče u Pivari “Trebjesa” (9 i po godina), u Finansijskom kontrolingu kao finansijski analitičar i Customer excellence-u gdje trenutno radi kao analitičar prodaje. Sve što zna vezano za Excel, naučio je kroz praktičan rad jer se 90% njegovog rada realizuje kroz Excel (u Finansijama i u Customer excellence-u). Obrađuje baze podataka koje imaju stotine hiljada redova i svakodnevno se sreće sa brojnim zahtjevima za nove analize koje zahtjevaju kombinovanje različitih funkcionalnosti Excel-a na nove načine, tako da konstantno usavršava svoje znanje već 9 i po godina.

Želi da kurs ne bude koncipiran klasično kao većina kurseva, nego će se truditi da svoj pristup Excel-u prenese na učesnike obuke kroz realne i konkretne primjere. Koristiće primjere iz njegovog svakodnevnog rada i na taj način približavati i učesnicima na koji način neke funkcionalnosti Excel-a olakšavaju svakodnevni rad.