Aleksandar Janičić: Priznanje kao dodatna motivacija za nove poslovne uspjehe

Jedan od zaposlenih Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis je Aleksandar Janičić, koji obavlja funkciju menadžera za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva. Srednju školu „Gimnazija Stojan Cerović“ je završio u Nikšiću, a zatim nastavio školovanje na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru politikologija. Osim toga, edukovao se i u oblasti preduzetništva, a tečno govori tri strana jezika: engleski, italijanski i ruski. U nastavku pročitajte šta on kaže o svom radu u Tehnopolisu, izazovima, zaslugama kao i o balansiranju između privatnog života i posla.

Koliki put je bilo potrebno preći da bi postao menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva u Tehnopolisu? Jesi li prije ovog posla radio na nekom sličnom?

Da, odmah poslije završetka studija sam počeo sa radom na projektima. U početku su to bili mali projekti u civilnom sektoru, da bih svoj prvi ozbiljniji angažman u ovoj oblasti imao u međunarodnoj organizaciji COSV na više međunarodnih projekata. U Tehnopolisu sam počeo da radim 2017. godine, a za ovu poziciju potrebno je bilo raditi 10 godina u civilnom sektoru, međunarodnim organizacijama i konsultantskim kućama.

Koliko si napredovao u oblasti u kojoj radiš od početka rada pa do danas?

U našem poslu smo u obavezi da gotovo svakodnevno učimo kroz saradnju sa različitim donatorima, kroz učešće na različitim programima od kojih svaki nosi svoja pravila i svoje specifičnosti. Ono na čemu insistiram jeste da zaposleni u mom sektoru konstantno uče i proširuju svoja znanja, tako da smo i za ovu godinu planirali niz različitih obuka.

Tehnopolis je sada razvijeni centar ideja i inovativnosti, mjesto na kojem se mladi ljudi okupljaju, udružuju i stvaraju svoj biznis. Na koji način si ti doprinio da Tehnopolis bude prepoznat kao ovakav u Crnoj Gori i regionu?

Važan aspekt rada Tehnopolisa predstavljaju projekti, kako po pitanju održivosti tako i po pitanju međunarodne saradnje. Kroz veliki broj projekata smo uspjeli da se povežemo sa ključnim akterima u regionu i EU, pozicioniramo Tehnopolis kao važnog aktera na regionalnoj mapi inovativnih organizacija i pouzdanog projektnog partnera.

Uz ugla projektnog menadžera, kako gledaš na razvoj Tehnopolisa i koliko te inspiriše to što radiš na razvijanju jedne relativno nove i mlade firme?

Tehnopolis ima ogroman potencijal i zadovoljstvo je raditi sa mladim ljudima i pružiti im podršku u razvoju njihovih inovativnih ideja. Na samom smo početku, tek su 2 godine iza nas, tako da tek očekujemo rezultate.

U svakom poslu postoje izazovi. Koje bi ti izdvojio?

Ključni izazov u našem radu predstavlja nedostatak sistemskih rješenja u dijelu finansiranja dobijenih projekata, s obzirom da u većini dostupnih programa podrške projekti funkcionišu po principu refundacije. Dodatan izazov predstavlja pitanje kofinansiranja projekata. Već smo pokrenuli niz inicijativa u cilju rješavanja ovih izazova, i nadamo se da ćemo u toku ove godine riješiti i ova pitanja koja su od ključnog značaja za naš dalji rad.

Svojim radom zavrijedio si zvanje menadžera 2018. godine u IPC Tehnoplis.  Šta te je izdvojilo da bi dobio ovu laskavu titulu i koliko će te ovo priznanje motivisati da i dalje vrijedno radiš?

Vjerovatno me je izdvojio odgovoran odnos prema poslu i obavezama, kao i rezultati postignuti u prethodnom periodu. Ova nagrada će me dodatno motivisati da u narednom periodu budem još bolji i da svojim primjerom motivišem i ostale kolege da zajedno razvijamo naše ideje i ispunjavamo zacrtane ciljeve.

Za rad na projektima potrebno je više osoba iz različitih oblasti, jedan čitav tim. Koliko je za tebe bitan timski rad i kako bi okarakterisao tim sa kojim radiš?

Uspjeh koji smo postigli u prethodnom periodu je isključivo uspjeh cijelog tima, i svaki član je dao svoj doprinos. Mislim da bi trebali služiti za primjer drugima, jer u timu imamo veliki broj mladih i energičnih ljudi različitih profila koji jako dobro funkcionišu.

Uspijevaš li da postigneš balans između privatnog života i posla?

Uglavnom ne, porodica i prijatelji trpe. Rad na projektima oduzima puno vremena i energije, tako da je moj najveći izazov upravo da postignem taj balans između poslovnog i privatnog života.