Besplatno testiranje bazične inteligencije

IPC Tehnopolis i Mensa Crne Gore u nedjelju 18. marta 2018. godine organizuju besplatno testiranje bazične inteligencije. Testiranje će se održati u Multimedijalnoj sali Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis sa početkom u 10 časova.

Pravo na testiranje imaju svi kandidati/kandidatkinje koji na dan testiranja imaju najmanje 16 godina. Prijava za testiranje je obavezna, a rok za prijavu je otvoren do petka, 16. marta 2018. godine do 12:00h. Svi zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu se prijaviti tako što će poslati podatke na e-mail adresu: dordije.brkuljan@gmail.com.

Prijavni formular možete preuzeti na ovom linku:

Prijavni formular

Oni kandidati/kandidatkinje koji su maloljetni moraju uz prijavu dostaviti i ovjerenu saglasnost roditelja ili saglasnost na licu mjesta kada bude testiranje, u suprotnom neće moći da se testiraju.

Mensin test se može raditi najviše tri puta u životu, pri čemu između dva testiranja ne smije da protekne manje od godine dana.

Mensa je međunarodna organizacija sa samo jednim uslovom za članstvo – rezultatom na standardizovanom IQ testu višim od 98% ukupne populacije, a to znači da je koeficijent inteligencije (IQ) veći od 133 po Bineovoj ili 148 po Katelovoj skali. Njega, dakle, može da položi samo 2% ukupne populacije. Članstvo u Mensi je dobrovoljno. Svima koji su stekli pravo na prijem upućuje se poziv da postanu članovi udruženja.

Mensa nema, niti izražava bilo kakvo ideološko, političko ili religijsko gledište, a osnovali su je advokat Roland Beril i naučnik dr. Lens Ver u Engleskoj 1946. godine sa idejom da njeni članovi budu isključivo osobe s visokim stepenom inteligencije.

Od osnovne ideje neprofitnog i nepolitičkog udruženja nije se odstupilo ni do današnjeg dana. Mensa širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih 2% opšte populacije, s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima. Od početka svog postojanja Mensa ima tri osnovna cilja:

– da identifikuje i unaprijedi ljudsku inteligenciju radi dobrobiti čovječanstva,
– da ohrabri istraživanje prirode, karakteristika i koristi inteligencije, kao i
– da promoviše stimulativne intelektualne i društvene mogućnosti za svoje članove.

U tu svrhu organizacija je sarađivala sa programima za nadarenu djecu, pismenosti i stipendija, a takođe ima i brojna “okupljanja”. Kroz ovo udruženje osobe visokog IQ imaju mogućnost da upoznaju osobe sličnih potencijala, da se s njima druže, razmjenjuju ideje i iskustva i, ukoliko žele, da pokreću zajedničke projekte ozbiljnog ili zabavnog karaktera.

Jako je važno naglasiti da je visok IQ samo potencijal za ostvarivanje velikih rezultata i nikako NE predstavlja sinonim za pamet.