Nacionalna konferencija "Turizam vođen inovacijama"

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizuje nacionalnu…