Dani otvorenih vrata – Održana konferencija na temu suzbijanja nasilja u porodici

JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik organizovao je danas u Tehnopolisu konferenciju za medije u okviru Dana otvorenih vrata na temu suzbijanja nasilja u porodici.

Predstavnici Centra informisali su prisutne o fenomenu nasilja u porodici, mogućnostima i načinima zaštite žrtava porodičnog nasilja, kao i o ulozi Centra za socijalni rad u postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, te značaju Multidisciplinarnog tima za teritoriju opštine Nikšić.

Prisutni su informisani da članove Multidisciplinarnog tima čine predstavnici ključnih sektora na teritoriji opštine Nikšić koji su uključeni u proces zaštite djece i odraslih od nasilja u porodici. Upoznati su da je opšti cilj rada MDT prevashodno da se unaprijedi dobrobit djece i odraslih žrtava, putem sprečavanja nasilja nad djecom i nasilja u porodici, da se osigura postojanje brzog i koordinisanog postupka, koji štiti dijete i odrasle žrtve od daljeg nasilja i obezbjeđuje im odgovarajuću rehabilitaciju i reintegraciju u funkciji najboljeg interesa djeteta odnosno odrasle žrtve i drugih naročito osjetljivih članova porodice.