Dizajn i štampa

Obuka je besplatna.

Sadržaj obuke:

Kroz proces od brainstorminga do grafičkog rješenja vodiće vas članovi Bad Brain studija, Milovan Kadović i Ilija Nikčević. Osnivači su generisali višegodišnje iskustvo rada u polju grafičkog oblikovanja u uspješan poslovni projekat. U svom radu potenciraju lično i kreativno i pokazatelj su da se umjetničko i komercijalno mogu naći u istom proizvodu.

Tajne poziva predavači će nesebično podijeliti sa onima koji žele da uđu u uvijek aktuelni i višedimenzionalni svijet grafičkog dizajna.

Obuka je zamišljena kao polugodišnji kurs teorijskih i praktičnih predavanja i vježbi, sa ciljem da se polaznici osposobe da samostalno rade u polju grafičkog dizajna i da se napravi dobra platforma za dalji razvoj ka profesionalnom bavljenju ovim pozivom.

Teme koje će se obrađivati:

  1. Istorija grafičke komunikacije
  2. Istorija štamparstva
  3. Teorije forme
  4. Tipografija
  5. Fotografija
  6. Ilustracije
  7. Oblikovanje knjige
  8. Oblikovanje znaka

Kroz praktični rad u Adobe-ovim programima za grafičku manipulaciju: Photoshop-u, Illustrator-u, In design-u oblikovaćete grafička rješenja na koja ćete biti ponosni.

Uslovi za pohađanje obuke:

  • Uzrast stariji od 18 godina,
  • Sopstveni laptop

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 2. juna do 17. decembra, utorkom i četvrtkom u terminu od 19:30 do 21:00h.

Obuka se neće održavati tokom avgusta.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete (Npr. Prijava za obuku o dizajnu i štampi).

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA:

*Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku (u Word ili PDF formatu).

*Nekompletne prijave se neće razmatrati.

Predavač će izvršiti izbor kandidata.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 10.03. DO 15.05.

*O predavaču:

Bad Brain studio postoji od 2016. godine i formirali su ga Milovan Kadović i Ilija Nikčević.

Osnivači su generisali višegodišnje iskustvo rada u polju grafičkog oblikovanja u uspješan poslovni projekat i dokazali da su dorasli tržišnim zahtjevima. U svom radu potenciraju lično i kreativno i pokazatelj su da se umjetničko i komercijalno mogu naći u istom proizvodu.

Tajne poziva, predavači će nesebično podijeliti sa onima koji žele da uđu u uvijek aktuelni i višedimenzionalni svijet grafičkog dizajna.