Emocionalnom inteligencijom do uspjeha

Emocionalnom inteligencijom do uspjeha

(OBUKA JE BESPLATNA)

Sadržaj obuke:

Ciklus radionica “Emocionalnom inteligencijom do uspjeha” organizuje se u namjeri da zaposleni ljudi ojačaju lične kapacitete komunikacije, podignu nivo emocionalne inteligencije i na taj način nauče kako da jednostavnije dođu do ličnih ciljeva.

Svaki pojedinac je jedinstven u svom stilu komunikacije, ali to je automatski stil, stečen kroz subjektivno iskustvo. Međutim, emocionalna inteligencija je najvažniji segment za funkcionalan život i nije u jakoj korelaciji sa kognitivnom inteligencijom. To je vještina korišćenja emocija, koja u poslovnoj sferi je od relevantnog značaja, jer utiče na uspjeh pojedinca i cijele organizacije.

Plan rada kroz četiri radionice:

Planirano je da prva radionica, pod nazivom “Teoretski konstrukt EI” obuhvati teoretske činjenice o uticaju emocija na cjelokupan život osobe. Relevantnost ovog dijela se ogleda u tome da praktična primjena emocionalne inteligencije ima svrhu jedino uz jasno definisane teoretske postulate po kojima ona funkcioniše.

 • Šta je emocionalna inteligencija?
 • Razlika između kognitivne i emocionalne inteligencije.
 • Uticaj emocionalne inteligencije na poslovnu sferu.

Radionica 2: “Razumij sebe da bi druge razumio” ogleda se u primjerima iz prakse koji najčešće budu podsticaj za iznošenje ličnih nejasnoća iz svijeta emocija. Kroz vježbu prepoznavanja, iz kojeg dijela ličnosti dolazi određena tuđa transakcija i kako mi na nju reagujemo, potvrdiće  teoretski asimilirano znanje iz radionice 1.

 • Kako se stvaraju i izbjegavaju konflikti?
 • Ciljevi i strategije.
 • Motivacija da mijenjam sebe.

Na ovoj radionici učesnici će pojedinačno napraviti pisani ugovor o ličnoj promjeni i tako postaviti jasne ciljeve.

Radionica 3 pod nazivom “Emocionalni balans kroz tehnike” imaće funkciju da se raznim tehnikama nauči kako da sebe dovedemo do emocionalne ravnoteže i na taj način izbjegnemo životne probleme, poslovne neuspjehe i lična nezadovoljstva.

 • Uvidi o ličnim greškama.
 • Profesionalno zadovoljstvo.
 • Razumijem sebe i prevazilazim stres.

Kroz ovu radionicu učesnici mogu naučiti sebe da posmatraju iz objektivnije perspektive i na taj način dođu do uvida kako da formiraju strategiju za ostvarenje cilja. Polaznici će proći tri tehnike i tako imati sigurnu pisanu i usmenu formu koju će primjenjivati u stresnim situacijama.

Radionica 4 ima naziv “Uspjeh je moja percepcija”. Na njoj će polaznici već jasno moći da prepoznaju da je emocionalna inteligencija najbitniji ključ života. Uspjeh se postiže kroz ostvarene ciljeve, a oni mogu biti ostavareni samo ako umiju da se kontrolišu emocije, ako se  uspješno prevazilazi stres, ako komunikaciju potpuno razumijemo i prepreke doživljavamo kao nove šanse.

 • Definisanje uspješnosti promjene.
 • Crtanje ličnog života na papiru.
 • Dekodiranje ličnog koda.

Na kraju obuke, polaznici će imati svoj napisani autoportret, kroz koji će vidjeti svoju ličnu promjenu, jasno definisane profesionalne ciljeve i tehnike koje će uvijek moći da primjene u teškim situacijama. Kroz obuku će lični referentni okvir definisati da bude objektivan i imati svoju jasnu formulu za uspjeh i zadovoljstvo.

Uslovi za pohađanje obuke:

 • Uzrast stariji od 18 godina.

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 05.10. do 13.10, subotom i nedjeljom u terminu od 10:00 do 13:00h.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete.

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA: Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo (u Word ili PDF formatu) u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 27.08.2019. DO 23.09.2019. GODINE.

*O predavaču:

Predavač na ovoj obuci će biti Nađa Pekić, osnivačica „Psihoinvest“ psihološke mreže za pružanje podrške pojedincima i organizacijama, u cilju jačanja njihovih profesionalnih i emocionalnih kapaciteta. Nađa ima višegodišnje iskustvo u psihologiji i odličnu sposobnost procjene ličnosti.