Excel

Obuka se naplaćuje 60 EUR po polazniku.

Sadržaj obuke:

Osnovni nivo Excel-a pruža znanja koja se mogu nadograđivati i usavršavati, kako bi se povećala efikasnost i produktivnost u poslu.

Teme koje će se obrađivati na obuci:

  1. Uvod u Excel
  2. Excel tabele
  3. Rad sa formulama i funkcijama
  4. Grafikoni u Excel-u
  5. Štampanje

Po završetku obuke izvršiće se testiranje polaznika.

Uslovi za pohađanje obuke:

  • Uzrast stariji od 18 godina,
  • Sopstveni laptop sa verzijom Excel 2013 ili kasnija (poželjno),
  • Volja za učenjem.

 

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 16. juna do 9. jula, utorkom i četvrtkom u terminu od 19:00 do 21:00h

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete (Npr. Prijava za obuku Excel).

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA:

*Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku (u Word ili PDF formatu).

*Nekompletne prijave se neće razmatrati.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 10.03. DO 15.05.

*O predavaču:

Đurica Peković radno iskustvo stiče u Pivari “Trebjesa” (9 i po godina), u Finansijskom kontrolingu kao finansijski analitičar i Customer excellence-u gdje trenutno radi kao analitičar prodaje. Sve što zna vezano za Excel, naučio je kroz praktičan rad jer se 90% njegovog rada realizuje kroz Excel (u Finansijama i u Customer excellence-u). Obrađuje baze podataka koje imaju stotine hiljada redova i svakodnevno se sreće sa brojnim zahtjevima za nove analize koje zahtjevaju kombinovanje različitih funkcionalnosti Excel-a na nove načine, tako da konstantno usavršava svoje znanje već 9 i po godina.

Želi da kurs ne bude koncipiran klasično kao većina kurseva, nego će se truditi da svoj pristup Excel-u prenese na učesnike obuke kroz realne i konkretne primjere. Koristiće primjere iz njegovog svakodnevnog rada i na taj način približavati i učesnicima na koji način neke funkcionalnosti Excel-a olakšavaju svakodnevni rad.