Info dan Ministarstvo nauke – Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti

IPC Tehnopolis i Ministarstvo nauke organizuju info dan povodom raspisivanja konkursa za  sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. godini u vrijednosti od 400.000 eura u ponedjeljak, 26.03. sa početkom u 10:00h.

Konkursom je predviđeno finansiranje iz sljedećih oblasti:

 1. Učešće u programu ,,Horizont 2020”
 2. Učešće u programu IAEA tehničke saradnje
 3. Učešće u EUREKA programu
 4. Sufinansiranje putnih troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi
 5. Stimulisanje istraživača koji su završili doktorske studije
 6. Sufinansiranje učešća na naučnim kongresima
 7. Sufinansiranje organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori
 8. Podrška publikovanju u časopisima sa otvorenim pristupom
 9. Podrška uređivanju naučnih časopisa
 10. Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka
 11. Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore

Na info danu će posebno biti predstavljene oblasti za finansiranje “Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore”.  Pored toga, održaće se prezentacija novog načina prijavljivanja za navedeni konkurs preko portala E-uprava.

Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore, na osnovu prethodnih iskustava, podrška najviše potrebna, naročito imajući u vidu problem da sredstva obezbijede iz drugih fondova.

Prijavu za događaj je potrebno poslati najkasnije do 23.03. na email: dordije.brkuljan@gmail.com.