Info dan o konkursu Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis u saradnji sa Ministarstvom nauke Crne Gore u utorak, 14.11. organizuje info dan o konkursu Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata. Info dan će voditi mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi iz Odsjeka za nacionalne programe u Direktoratu za naučnoistraživačku djelatnost.

Ministarstvo nauke nedavno je objavilo konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata koji su u skladu sa tematskim prioritetima inovativne djelatnosti, utvrđenim u Strategiji inovativne djelatnosti (2016-2020) i Akcionim planom. Tematski prioriteti su: Energija; Poljoprivreda i hrana; Održivi razvoj i turizam; Informaciono-komunikacione tehnologije; Medicina i zdravlje ljudi; Novi materijali, proizvodi i servisi.

Ministarstvo će odobriti do tri najbolje ocijenjena inovativna projekta od strane jedne ustanove – nosioca projekta.

Info dan će se održati u sali za sastanke IPC Tehnopolis sa početkom u 9 časova.