Info dan povodom Konkursa za dodjelu grantova za inovativne projekte

Povodom predstavljanja Konkursa za dodjelu grantova za inovativne projekte i detaljnijeg upoznavanja javnosti sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima, Ministarstvo nauke u saradnji sa IPC Tehnopolis organizuje info dan, koji će se održati u srijedu, 24. jula, sa početkom u 10 časova u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis.

Predstavnici Ministarstva nauke, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu i dr Ivan Tomović, samostalni savjetnik za transfer tehnologija i realizaciju saradnje u okviru EU platformi za inovacije, govoriće ovom prilikom o detaljima Konkursa. Takođe, Marina Roganović, samostalna savjetnica za podršku realizaciji inovativnih programa i projekata i vođenje registara subjekata koji obavljaju inovativnu djelatnost, predstaviće proceduru upisa u registar inovativnih organizacija.

Info dan će biti prilika da se potencijalni korisnici granta, koji ima za cilj jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća, bliže upoznaju sa detaljima, kao i da dobiju odgovore na eventualne nedoumice koje imaju.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na ovom događaju.