Info dan povodom Poziva za podnošenje inovativnih projektnih ideja

Povodom predstavljanja Poziva za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru, detaljnijeg upoznavanja javnosti sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima, Ministarstvo nauke i Ministarstvo finansija u saradnji sa Tehnopolisom organizuju Info dan povodom Poziva za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru, koji će biti održan u utorak, 19. februara, sa početkom u 11 sati.

Ovom prilikom prisutnima će se obratiti generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, doktor Darko Petrušić, kao i predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

Info dan će biti prilika da se potencijalni korisnici granta upoznaju sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima u vrijednosti od 1.000.000 milion eura, a koji ima za cilj doprinos pametnom i održivom ekonomskom  rastu Crne Gore.

Opšti cilj IPA II je podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene sa pravilima i vrijednostima EU.

Događaj će se održati u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis.