Info: Savjetovalište za zaštitu potrošača

Za sve konsultacije, savjete i pomoć prilikom preduzimanja radnji u cilju pravne zaštite, u periodu do 01.02.2018. godine zainteresovani građani mogu nam se obratiti na mejl savjetovaliste.tehnopolis@gmail.com.