Ljetnja škola “Kako postati uspješna preduzetnica u Evropi” – Četvrti dan

Četvrtog dana ljetnje škole “Kako postati uspješna preduzetnica u Evropi” polaznice su nastavile sa radom na svojim  biznis planovima. Uz pomoć prof. dr Mirjane Ivanuše one su obrađivale segment jedinstvene vrijednosti proizvoda, pri čemu su imale zadatak da istaknu vrijednost sopstvenog proizvoda, kao i njegov značaj i primjenu za potencijalne kupce. Nakon toga, mr Irena Rezec je objašnjavala svrhu i vrste marketinških kanala, sa akcentom na digitalne i tradicionalne kanale prodaje. Poslije teoretskog dijela, učenice su dobile zadatak da osmisle na koji način bi na sopstvenim proizvodima primjenile ove metode prodaje.

U drugom dijelu dana obišle su Internacionalnu poslovnu školu Akademija gdje ih je dočekala direktorica ove ustanove, mr Vida Perko. Ona je prezentovala programe koji se mogu pohađati u njihovoj školi i način ocjenjivanja, te istakla da se nakon završetka školovanja pored slovenačke dobija i britanska diploma. Osim toga, svi njihovi studenti moraju imati 800 sati prakse na godišnjem nivou u nekoj od kompanija ili institucija. Gospođa Vida je uputila prisutne na korisne linkove za izradu biznis planova, kao i sajtove na kojima mogu aplicirati sa istim za dobijanje tehničke podrške. Na samom kraju, ona ih je upoznala sa Regionalnom mrežom poslovnih žena i žena preduzetnica PERLE, koja ima za cilj da podrži žene da postanu uspješne preduzetnice i liderke.

Sjutra učesnice čeka rasterećeniji dan posvećen obilasku Botaničke bašte i brda Pohorja.