Ljetnja škola o transferu tehnologija: Put od ideje do valorizacije

Savjetnik za pravne i opšte poslove, Rade Zarubica, nalazi se u Skoplju na „Drugoj ljetnjoj školi o transferu tehnologija“, koja će trajati od 3. do 6. juna.

Rade Zarubica na „Drugoj ljetnjoj školi o transferu tehnologija“

Riječ je o ljetnoj školi na kojoj je prisutno preko 90 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana, osoblja univerziteta, centara za transfer tehnologija, inovacionih centara i biznis inkubatora. Prva radionica je održana prošle godine u Podgorici.

Ovogodišnja radionica obuhvata sesije o: mapiranju, pristupu, okviru rada u transferu tehnologija, kreiranju strategije za intelektualnu svojinu, komercijalizaciji ideje i niz drugih tema. Cilj ljetnje škole je osposobiti učesnike za valorizaciju ideja i istraživanja.

Predavač na radionicama je Lisa Cowey, ekspertkinja u transferu tehnologija. Gospođa Cowey je već ranije uspostavila saradnju sa Tehnopolisom kada je bila predavač na radionici održanoj u aprilu ove godine na temu „Kreiranje strategije o zaštiti intelektualne svojine/Developing a Company IP Strategy“.