Ministarstvo nauke objavilo Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2018. godini

Ministarstvo nauke Crne Gore je 9. novembra objavilo Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2018. godini.

Ministarstvo nauke dodjeljuje nagrade za naučna dostignuća u sljedećim kategorijama:

  1. Najuspješnijem naučniku / naučnici.

1.a. Najuspješnijem naučniku/naučnici do 30 godina života;
1.b. Najuspješnijem naučniku / naučnici starijem od 30 godina.

      2. Pronalazaču-inovatoru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje.

Pravo prijave na Javni poziv imaju svi pojedinici, državljani Crne Gore koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, koji se bave istraživanjem, razvojem ili inovacijama. Rok za dostavljanje prijava je 22. novembar 2018. godine, do 14 časova.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Nevena Pavlović, samostalna savjetnica I, tel: 020/405-370; e-mail adresa: nevena.ulicevic@mna.gov.me.

Više o Javnom pozivu možete pogledati na sljedećem linku: http://www.mna.gov.me/vijesti/193500/Ministarstvo-nauke-objavljuje-Javni-poziv-za-dodjelu-godisnjih-nagrada-za-naucna-dostignuca-u-2018-godini.html.