Na EU4TECH konferenciji predstavljene FILA i laboratorija za industrijski dizajn

Laboratorije koje će IPC Tehnopolis otvoriti tokom ove i sljedeće godine, predstavljene su danas na EU4TECH regionalnoj konfereniciji koja je posvećena otkrivanje Strategije pametne specijalizacije Srbije i istraživanju uloge inkubatora, akceleratora i naučno-tehnoloških parkova u pružanje specifične sektorske podrške na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Koleginica Miljana Peković, asistentkinja na projektnim aktivnostima, govorila je o podršci hardware startapovima koju će Tehnopolis pružati nakon otvaranja laboratorije za inovacije u poljoprivredi – FILA i laboratorije za industrijski dizajn.

Fokus prezentacije je bio na procesu koji je prethodio izboru opreme i modela funkcionisanja laboratorija, a koji će biti prilagođen prepoznatim potrebama budućih korisnika, ali i cjelokupnog inovativnog ekosistema u Crnoj Gori. Tokom sesije na kojoj su predstavljene slične inicijative iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Gruzije, Miljana je govorila o očekivanim efektima rada obje laboratorije na razvoj inovativne svijesti u Crnoj Gori i regionu, kao i o lekcijama naučenim u dosadašnjem procesu njihovog uspostavljanja.

IPC Tehnopolis će otvoriti laboratoriju za inovacije u poljoprivredi do kraja 2019. godine kroz projekat FILA koji kofinansira Evropska unija kroz program Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro. Laboratorija za industrijski dizajn će biti otvorena u drugoj polovini 2020. godine, koja se finansira kroz  ugovor o “Unapređenju infrastrukture u vezi sa istraživanjem i inovacijama koje se mogu koristiti za podrsku razvoja SME”, a koji se odnosi na Državni akcioni program za Crnu Goru za 2016. godinu.