NAJAVA: FORS Montenegro – Radionica o programima podrške EU

FORS Montenegro organizuje radionicu o IPA – Instrumentu za predpristupnu podršku i programima Unije. Cilj ove radionice je informisanje nezaposlenih lica i drugih zainteresovanih učesnika o programima podrške EU.

Događaj će se održati u sali za sastanke IPC Tehnopolis sa početkom u 11 časova.