NAJAVA: Informativni dan o EU instrumentima za podsticanje inovacija zasnovanih na znanju

Ministarstvo nauke, u saradnji sa partnerima – Ministarstvom ekonomije i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u ponedjeljak 19.06. sa početkom u 9 časova, organizuje informativni dan posvećen finansijskim instrumentima za podsticanje inovacija u malim i srednjim preduzećima, sa fokusom na EU program Horizont 2020.

Program informativnog događaja je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i istraživačkim organizacijama koje imaju u planu razvoj inovacija baziran na znanju. Inostrani gosti događaja su predstavnici preduzeća iz Slovenije i Srbije, koja su uspješno komercijalizovala određene ideje i nova saznanja u čemu su značajnu podršku dobila iz okruženja naučno-tehnoloških parkova u kojima su stanari, kao i iz EU fondova. Oni će prenijeti svoja iskustva o tome kako graditi inovativni biznis u globalizovanom ekonomskom okruženju, kakvi su izazovi i na koji način im kreativno pristupiti.

Kompanija MV&T iz Ljubljane već je 22 godine stanar Naučno-tehnološkog parka u Ljubljani, u čijem je razvoju aktivno učestvovala. Iz njihovog iskustva, kao i iskustva ostalih preduzeća u Sloveniji saznaćemo kakav je životni put inovativnih preduzeća, kako se uzajamno podstiče kreativnost i preduzetnički duh u centrima poput naučno-tehnoloških parkova, kako se dolazi do finansijskih sredstava i koji su glavni izazovi u opstajanju preduzeća.

Kompanija Swiftty iz Beograda je mlada kompanija, takođe stanar Naučno-tehnološkog parka, u Beogradu. Imaju interesantan razvojni put koji je podrazumijevao učešće u razvoju inovativne zajednice Beograda i Srbije. Uspješno su iskoristili jednu od mogućnosti iz Horizonta 2020 namijenjenu inovacijama u malim i srednjim preduzećima, i hrabro koračaju dalje. Stekli su važna iskustva u pripremi projektnih prijava za grantove iz H2020 koja su spremni da podijele sa preduzećima u Crnoj Gori.

Informativni dan je i prilika da se prodiskutuje o stanju komercijalizacije znanja i inovacijama u Crnoj Gori, kako bi se podigla svijest o mogućnostima i preprekama. Na ovu temu će izlaganje imati predstavnik preduzeća Amplitudo iz Podgorice, koje ima iskustva u saradnji sa istraživačkim ustanovama, kao i predstavnik Ministarstva nauke, odnosno projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ u okviru kojeg su dobijena važna saznanja i ekspertske preporuke kako ići dalje u iskorišćavanju potencijala koji postoji u naučnoistraživačkim organizacijama i kako graditi veze sa biznisom.

Predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije pružiće informacije o EU grantovima namijenjenim inovacijama u preduzećima, iz programa Horizont 2020, kao i o novom finansijskom instrumentu EU, Programu za razvoj preduzeća i inovacija za Zapadni Balkan (WB EDIF), sa posebnim akcentom na Fond za inovativna preduzeća ENIF.

Pozivamo sva zainteresovana preduzeća, istraživačke organizacije kao i posredničke organizacije na lokalnom i nacionalnom nivou, uključujući organizacije civilnog sektora da učestvuju u informativnom događaju.