Najava: Okrugli sto „Učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou“

Crnogorski omladinski forum (COF) u saradnji sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psiho-fizičkom razvoju (UZPD) sjutra, 25.07. u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis organizuje okrugli sto pod nazivom „Učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou“. Događaj će se održati u sali za sastanke IPC Tehnopolis, sa početkom u 12 časova.

Okrugli sto je dio kampanje koju COF sprovodi u okviru ACTO projekta o planiranju kampanja i inicijativa, a fokus kampanje je zagovaranje većeg aktivizma mladih i njihovog angažovanja u oblikovanju politike na lokalnom nivou.

Cilj okruglog stola je da se procijeni na kojem je nivou aktivizam mladih, kako su organizacije doprinijele povećanju broja mladih aktivista spremnih da stvaraju promjene u društvu u korist mladih i da se kroz diskusiju dođe do zaključka koje je reforme neophodno sprovesti da se mladi što više podstaknu da oblikuju svoju budućnost, kako ne bi bili samo pasivni posmatrači dok drugi kreiraju politike koje im oblikuju život.

Događaj je otvoren za zainteresovanu javnost, medije, predstavnike srednjih škola i fakulteta, kao i kreatore omladinske politike na lokalnom nivou.