Najviše žalbi na prekide struje

Kupci električne energije prošle godine su Regulatornoj agenciji za energetiku (RAE) podnijeli 25 žalbi, od čega se najviše njih odnosi na obustavu isporuke električne energije, saopšteno je Dnevnim novinama u RAE.

Ukupno 18 žalbi građana i firmi odnosi se na obustavu isporuke električne energije, šest na rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje i jedna na akt operatora distributivnog sistema o ispunjenosti uslova iz saglasnosti za priključenje objekata na distributivni sistem.

“Riješene su 23 žalbe, dok su preostale dvije u postupku rješavanja”, kazali su u Agenciji.

Zakonom o energetici utvrđeno je da RAE, kao drugostepeni organ, odlučuje po žalbama krajnjih kupaca u slučaju obustave ili ograničenja isporuke struje, u slučaju kada kupac ne izvršava obaveze utvrđene računom za isporučenu energiju, kao i po žalbama na postupak promjene snabdjevača.

“Agencija, kao drugostepeni organ, odlučuje i po žalbama na akte operatora tržišta o prijemu učesnika na tržište električne energije, operatora tržišta o dodjeli statusa nosioca balansne odgovornosti učesniku na tržištu, kao i na akt operatora prenosnog ili distributivnog sistema o odbijanju zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenja objekata na prenosni ili distributivni sistem”, rekli su u RAE.

Regulator odlučuje i po žalbama na rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje objekata na prenosni ili distributivni sistem električne energije.

Predstavnici RAE podsjećaju da primjena finansijskih kompenzacija, koje bi u slučaju nižeg stepena kvaliteta električne energije sljedovale potrošače, počinje u avgustu ove godine.

“Ukoliko prekid u napajanju nije uklonjen u roku od 24 sata, kupac stiče pravo na finansijsku kompenzaciju u iznosu od 20 eura. Ista finansijska kompenzacija predviđena je i za slučaj kada priključenje kupca koji je isključen i koji je stekao pravo na ponovno priključenje nije obavljeno u roku do 20 sati”, saopšteno je ranije Dnevnim novinama u RAE.

 

Izvor: Dnevne novine