Oblikuj svoju ideju – Osnove dizajna i štampe

Oblikuj svoju ideju – osnove dizajna i štampe

(OBUKA JE BESPLATNA)

Sadržaj obuke:

Cilj programa je usvojiti osnovno znanje te razviti sposobnosti i vještine u području grafičkog dizajna. Obukom se želi postići da polaznici kursa steknu znanja i vještine da samostalno realizuju jednostavnija grafička rješenja i radove i da znaju iste materijalizovati kroz proces štampe.

Takođe, polaznici bi na kraju obuke stekli osnovno znanje i bili u mogućnosti samostalno koristiti dio alata iz Adobe programa (Photoshop, Illustrator), što bi im omogućilo da samostalno realizuju sopstvene grafičke kreacije i zamisli.

Sadržaj obuke:

  • istorija grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija,
  • grafička poruka,
  • osnovni elementi grafičkog izražavanja i principi grafičkog dizajna,
  • osnove rada u adobe photoshop-u i adobe illustrator-u,
  • vizuelni indetitet,
  • plakat,
  • štampa.

Uslovi za pohađanje obuke:

  • Uzrast stariji od 15 godina,
  • Posjedovanje lap-topa,
  • Osnovno poznavanje rada na računaru.

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana u periodu od 08.10. do 05.12, utorkom i četvrtkom u terminu od 18:00 do 19:30h.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete.

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA: Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo (u Word ili PDF formatu) u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 27.08.2019. DO 23.09.2019. GODINE.

*O predavaču:

Kroz proces od brainstorming-a do grafičkog rješenja vodiće vas članovi Bad Brain studija.

Bad Brain studio postoji od 2016. godine i formirali su ga Milovan Kadović, Ilija Nikčević i Radomir Milić.

Osnivači su generisali višegodišnje iskustvo rada u polju grafičkog oblikovanja u uspješan poslovni projekat i dokazali da su dorasli tržišnim zahtjevima. U svom radu potenciraju lično i kreativno i pokazatelj su da se umjetničko i komercijalno mogu naći u istom proizvodu.

Tajne poziva, predavači će nesebično podijeliti sa onima koji žele da uđu u uvijek aktuelni i višedimenzionalni svijet grafičkog dizajna.