Održan info dan povodom Javnog poziva za sprovođenje mentoring usluga

Info dan povodom Javnog poziva za sprovođenje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima i jedinicama lokalne samouprave održan je danas u Tehnopolisu.

Ispred IPC Tehnopolis, pomoćnica direktora Vanja Zorić Šundić i asistentkinja na projektnim aktivnostima Miljana Peković uspješno su prošle obuku za mentoring i sprovodiće mentoring usluge za preduzeća iz Nikšića koja budu odabrana u okviru ovog Javnog poziva.

Prema riječima mr Anđele Gajević, načelnice Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomije, proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi koja je razvijena u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

„Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati)“, rekla je Gajević. „Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.“

Sanja Varajić, sertifikovani mentor i savjetnica u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća objasnila je da mentoring čini podrazumijeva sljedeće usluge:  analizu trenutne situacije u preduzeću, pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti, savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa i sl. i pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Kako navode iz Ministarstva, usluga mentoringa će biti besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Kotor i Tivat.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.040/11)

Prijavni formular se može preuzeti na linku u nastavku ili na web stranici: www.mek.gov.me, u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini na adrese naznačene u Javnom pozivu.

Javni poziv je otvoren do 04.08.2018. godine do 14h, a tekst možete preuzeti na linku u nastavku.

PRIJAVNI FORMULAR

JAVNI POZIV MENTORING 2018