Završen okrugli sto na temu predstavljanja socijalne aktivacije

U Tehnopolisu je u utorak, 9. maja 2017. godine održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad – Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU” u organizaciji projektnog tima WYG International-a, koji realizuje projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“, a u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis. Projekat, čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja, sprovodi konzorciju WYG International iz Velike Britanije, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Okrugli sto je održan za predstavnike nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnike područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz Nikšića.

Tokom trajanja okruglog stola Vanja Hazl, voditeljica tehničke pomoći projekta i Goran Milošević, ekspert na projektu, predstavili su nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, kao i primjere dobre prakse socijalne aktivacije u zemljama Evropske unije. Takođe, grant korisnici iz Nikšića, među kojima su JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Eparhija budimljansko-nikšićka, predstavili su projekte koji se realizuju u Crnoj Gori, a finansirani su iz Grant šeme Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Jelena Kovačević je ispred Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik predstavila projekat „Zanatskog kol centra za Rome i Egipćane“, kojim je predviđeno osposobljavanje pripadnika RE populacije za rad u zanatskim poslovima, što bi trebalo da unaprijedi njihovu zapošljivost. Đakon Konstantin Dojić prisutnima je predstavio projekat Eparhije budimljansko-nikšićke „Artos – Prilika svima“, kojim je planirana socijalna aktivacija osoba sa invaliditetom.

Ekspert na projektu, Goran Milošević predstavio je dobru praksu u oblasti socijalnog preduzetništva u Sloveniji, na primjerima Romskog naselja Kamenci i Eko farme Korenika, što je kod prisutnih izazvalo veliku pažnju i razmjenu iskustva na temu mogućnosti osnivanja socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, koja bi uključila angažovanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Zaključak je bio da je za uspješan početak i razvoj navedenog potrebno povjerenje, saradnja i partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora.