Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024

Savjetnik za pravne i opšte poslove i koordinator Savjetovališta za potrošače u IPC Tehnopolis, Rade Zarubica, prisustvovao je inicijalnom sastanku Radne grupe za izradu Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024, koji se održao danas u Privrednoj komori Crne Gore.

Sastanak je otvorio koordinator Radne grupe, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, gospodin Radosav Babić. On je predstavio koncept izrade strategije i predočio radnoj grupi koji je zadaci očekuju u narednom periodu.

Zadatak Radne grupe je da koordinira i pripremi Strategiju za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024 godine kroz sljedeće zadatke:

  • priprema informacije o trenutnom stanju u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja,
  • usklađivanje dokumenta sa usvojenim nacionalnim i EU dokumentima u ovoj oblasti,
  • utvrditi strateške i operativne ciljeve strateškog dokumenta,
  • definisati mjere i aktivnosti u okviru zadatih strateških ciljeva, kao i indikatore za ostvarivanje rezultata,
  • priprema okvirnog Akcionog plana ove Strategije i Akcionog plana za 2020. godinu,
  • organizovanje javne rasprave o Strategiji,
  • učestvovanje u pripremi Izvještaja o realizaciji godišnjih akcionih planova Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024 godine.

Zatim je Igor Brkanović, eksterni konsultant na izradi Strategije, ukazao na koji način treba pristupiti izradi.

Akteri na ovom sastanku bili su predstavnici institucija formalnog obrazovanja: fakulteta, zavoda i ministarstva, privredni i NVO sektor. Učesnici su tokom interaktivne rasprave ukazali na postojeće stanje u formalnom i neformalnom obrazovanju u oblasti preduzetništva, dali predloge rješenja za poboljšanje obrazovanja i sveopšte svijesti o značaju preduzetništva.

Sastanak je prvi korak za izradu Strategije, koja predstavlja dokument od izuzetne važnosti za proces integracija Crne Gore u EU.