Održan sastanak projektnog tima u okviru projekta FILA

Danas je u IPC Tehnopolis održan koordinacioni sastanak partnera na projektu FILA na kojem je Tehnopolis nosilac jednog od ključnih radnih paketa.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije – Ivana Zečević, Jelena Obradović i Ana Šebek, kao i predstavnici Tehnopolisa Aleksandar Janičić, menadžer za upravljanje projektima i unapređenje preduzetništva i projekt asistentkinje  Miljana Peković i Jasmina Mučalica. Ključne teme sastanka bile su periodični projektni izvještaj, kao i podjela i koordinacija aktivnosti za Radni paket 1 „Postavljanje modela za laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani“ .

U okviru prve teme partneri su se usaglasili oko procedura i pravila izvještavanja koje je potrebno sprovesti, kao i o mogućnostima angažovanja eksperata tokom sprovođenja Radnog paketa 1, kao i tokom cijelog projekta. Takođe, partneri su se usaglasili o načinu sprovođenja aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu u okviru pomenutog radnog paketa tokom kojeg je potrebno mapirati i analizirati modele inovativnih laboratorija na međunarodnom nivou.

Projekat FILA – „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani između istraživanja i malih i srednjih preduzeća“ sprovodi se kroz Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora i ima za cilj da poboljša okvir uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na inostranom tržištu. Projekat se odnosi na poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekogranične saradnje i veza između istraživanja i preduzeća kroz stvaranje prekograničnih laboratorija za fertilizaciju i inovacije u agro-hrani.