Održan sastanak sa predstavnicama Opštine Herceg Novi

O mogućnostima saradnje između Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis i Opštine Herceg Novi danas je razgovarano na sastanku predstavnika ove dvije institucije u sali za sastanke IPC Tehnopolis.

Menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis Jelena Đedović, menadžer za upravljanje programskim aktivnostima i razvoj preduzetništva Đorđije Brkuljan i menadžer za upravljanje projektnim aktivnostima i razvoj preduzetništva Aleksandar Janičić danas su prisustvovali sastanku sa predstavnicama Opštine Herceg Novi u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis.

Ispred Opštine Herceg Novi, sastanku su prisustvovale Suzana Memarović, sekretarka Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, i Branka Mračević, šefica kancelarije za lokalni razvoj i investicije.

Ključna tema sastanka bila je saradnja između Opštine Herceg Novi i Tehnopolisa na polju razvoja preduzetništva. Dodatno, razmatrane su mogućnosti saradnje na projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora i realizacije zajedničkih aktivnosti.