Održana fokus grupa za finalizaciju Strategije razvoja ruralnog turizma sa Akcionim planom do 2023. godine

Fokus grupa u cilju prikupljanja podataka, komentara i sugestija za ciljeve i mjere potrebne za finalizaciju Strategije razvoja ruralnog turizma sa Akcionim planom do 2023. godine održana je danas u Tehnopolisu.

Događaju su prisustvovali predstavnici javnog i civilnog sektora sa teritorije lokalnih samouprava Crne Gore, kao i nosioci ponude u oblasti ruralnog turizma.

E3 Consulting iz Podgorice i Centar za istraživanja i studije turizma, Novi Sad su angažovani na pripremi pomenute Strategije od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

Nakon fokus grupe u Kolašinu i Nikšiću, sljedeća će biti održana u Budvi.