Održana prezentacija novih tehnologija u službi ekološke tranzicije

Fondacija Petrović Njegoš u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis i Opštinom Nikšić organizovala je danas prezentaciju novih tehnologija u službi ekološke tranzicije. Neke od ključnih tema bile su: tretman i valorizacija otpada, održivo skladištenje energije, komprimirani vazduh i aktuelni projekti u ovoj oblasti.

Prezentaciji su prisustvovali princ Nikola Petrović Njegoš i Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma. dok su o novim tehnologijama u službi ekološke tranzicije, tretmanu i valorizaciji otpada i održivom skladištenju energije govorili Pjer Vilner, Paulo Peri i Mario Matulić.

Kao i sve države i Crna Gora je suočena sa problemom upravljanja otpadom, ali zajedničkim djelovanjem svih aktera društvene zajednice može se uticati na poboljšanje i očuvanje životne sredine. Iako komunalni u procentima predstavlja zanemarljiv dio ukupnog otpada, ipak je, po riječima Pavla Radulovića, ministra održivog razvoja i turizma, najvidljiviji u Crnoj Gori, a to su plastične kese i PET ambalaže. Država aktivno radi na suzbijanju tog problema.

Ministar Radulović očekuje da će u ponedjeljak biti otvoreno i Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene i najavio četiri regionalna centra za tretman otpada.

Princ Nikola Petrović istakao je da, kakve god da je prirode – industrijski, hemijski, poljoprivredni ili kućni, otpad predstavlja jedan od kompleksnijih i urgentnijih problema koje bi trebalo riješiti. On je dodao da je Nikšić sa pravom izabran za prezentaciju o ovoj temi jer je i za vrijeme kralja Nikole predstavljao budućnost Crne Gore kao ekološke države.

Učesnike je pozdravila i pomoćnica direktora IPC Tehnopolis, Vanja Zorić Šundić, koja je ukazala na važnost pokretanja ovakvih tema i zadovoljstvo što se upravo u Tehnopolisu pokrenula diskusija o zaštiti životne sredine, odnosno novim tehnologijama u službi ekološke tranzicije.