Održana promocija konkursa Snažnije zajedno: Prijave do 15. decembra

Promocija programa Snažnije zajedno koju organizuje Fondacija Trag održana je danas u Tehnopolisu.

Predstavnice Fondacije su zainteresovanim predstavnicama ženskih udruženja i neformalnih grupa predstavile konkurs u okviru programa „Snažnije zajedno“, kroz koji će biti podržane neformalne grupe ili udruženja u ostvarivanju svojih ideja u oblastima borbe protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trafikinga i eksploatacije, kao i izgradnje ženskog pokreta.

Kako navode iz Fondacije, odlučivanje o dodjeli donacija biće participativno, što podrazumijeva međusobno ocjenjivanje projektnih ideja od strane grupa i udruženja koja se prijave na konkurs. Trag će podržati najmanje 10, a najviše 15 inicijativa, u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 10.000 dolara.

Popunjene prijavne formulare možete slati najkasnije do 15. decembra na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org, sa naznakom Za konkurs Snažnije zajedno. Jedna grupa/organizacija može podnijeti samo jednu prijavu na konkurs.

Proces selekcije biće završen najkasnije do 15. februara 2019. godine.

Prijavni formular i sve informacije o uslovima konkursa možete pronaći na linku: bit.ly/snaznijezajedno .