Održana radionica u cilju jačanja i unapređenja inovacionih ekosistema u regionu Dunava

Danas je održana radionica “Otvorene inovacije u cilju unapređenja preduzetničkih vještina i privatno-javnih partnerstava u regionu Dunava“ u okviru projekta DA-SPACE labs u saradnji sa Crnogorskom Panevropskom Unijom. Menadžerka biznis inkubatora u IPC Tehnopolis, Jelena Đedović, učestvovala je na ovoj radionici.


Pored prezentovanja samog projekta, na radionici je bilo riječi i o tome kako stvoriti otvoreni inovacioni ekosistem kroz model otvorenih laboratorija za inovacije, u kojima kompanije, institucije, univerziteti i civilno društvo mogu stvoriti temelje za inovacije zajedno s mladim talentima.


Radionicu su vodili Andres Raab iz Panevropske Unije Baden-Wurttenberg, Gordana Đurović iz Crnogorske Panevropske Unija, Sabrina Richter – DA SPACE koordinator i Valentina Grilea iz BWCON organizacije.


DA-SPACE inicijativa pokušava da uspostavi model inovativnih radionica u kojima će kompanije, javna uprava, univerziteti i civilni sektor imati prilike da steknu nova znanja koja im mogu koristiti kako bi stvorili osnovu za inovacije u svojim oblastima djelovanja. Do sada je DA-SPACE ostvario saradnju sa mnogim organizacijama u zemljama poput Njemačke, Rumunije, Slovačke, Bugarske, Kipra, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Madjarske.
U okviru ovog projekta kojim se djelom sprovodi i u Crnoj Gori u partnerstvu sa Crnogorskom Panevropskom Unijom sprovodiće se model Otvorene inovacije u okviru DA-SPACE European project know-how.