Okrugli sto u Tehnopolisu „Poboljšanje položaja nezaposlenih lica na tržištu rada“

Centar za obrazovanje i trening – ZOPT organizuje okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja nezaposlenih lica na tržištu rada“ u ponedjeljak, 10. jula. Diskusija će se održati u Multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis, u periodu od 12 do 14 časova.

Događaj ima za cilj da da okupi potencijalne partnere za sprovođenje aktivnih politika zapošljavanja i njihovo umrežavanje radi snažnijeg nastupa kod fondova za finansiranje projekata koji se tiču efikasnijeg zapošljavanja, kreiranju novih programa koji podstiču zapošljavanje, smanjenje stope nezaposlenosti, predstavljanje mogućnosti finansiranja, korišćenje resursa u cilju zapošljavanja na lokalnom nivou i dr.

ZOPT se već 14 godina uspješno bavi obrazovanjem i osposobljavanjem odraslih, kao i  organizovanjem i izvođenjem profesionalne rehabilitacije. Vizija preduzeća je da širokim spektrom svojih usluga pojedincu omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija u cilju zaposlenja, zadržavanja radnog mjesta i napredovanja u karijeri, a poslodavcu dobrog i stručnog radnika sa visokom  produktivnošću.