Osnove Zakona o zaštiti potrošača

Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

Ovaj Zakon predstavlja pokušaj da se načelno regulišu osnovna prava potrošača koja se mogu klasifikovati u tri glavne grupe:

  1. ona kojima se štite život i zdravlje potrošača,
  2. ekonomski interesi i
  3. pravo na informisanost.

Zakon je objedinio osnovna prava potrošača, dok se određene odredbe iz ove oblasti nalaze u drugim zakonskim propisima i podzakonskim aktima, kao što su Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o potrošačkim kreditima, Zakon o nedozvoljenom oglašavanju, Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda, Nacionalni program zaštite potrošača, Akcioni planovi itd.

Budući da na sajtu Službenog lista nijesu ažurirane izmjene i dopune br. 6/14, 43/15 i 70/17, prečišćeni tekst Zakona o zaštiti potrošača možete preuzeti na sljedećem linku:

Zakon o zaštiti potrošača

Rade Zarubica