Petodnevna studijska posjeta regionu završena posjetom partnerskim institucijama u Albaniji

Studijska posjeta naučnim centrima u regionu završena je obilaskom institucija u Tirani.
Sastanci su organizovani sa predstavnicima najznačajnijih organizacija koje oblikuju startap ekosistem na ovom području, te je tim IPC Tehnopolis bio u prilici da dobije direktne informacije o mjerama podrške i fondovima koji postoje u Albaniji.
Arjan Ymeri, menadžer za razvoj biznisa u OFICINA Entrepreneurship & Innovation Lab predstavio je koncept po kome rade već tri godine u kompleksu Harry Fultz Instituta. Pored razmjene iskustava i dobrih praksi, dogovorena je konkretna saradnja kroz apliciranje na pozivima za sredstva EU, dok je poseban akcenat stavljen na transfer znanja u oblasti kreiranja programa akceleracije i komercijalizacije inovacija.
Sa menadžmentom PROTIK Innovation Center-a su definisane mogućnosti  saradnje na donatorskim  projektima, kao i organizovanje partnerskih događaja, dok je sa obje organizacije dogovoreno pokretanje zajedničkih regionalnih inicijativa u cilju jačanja sopstvenih kapaciteta i regionalne startap scene.