Posjeta Tehnološkom parku Area

Izvršni direktor Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis Ratko Bataković i ministarka nauke Sanja Vlahović su sa članovima delagacije boravili 8. i 9. februara 2016. u Trstu, Republika Italija, kao rezultat dosadašnje uspješne saradnje Ministarstva nauke i AREA Naučno-tehnološkog parka na polju nauke i istraživanja, a na poziv Adriana De Maia, Predsjednika Naučno-tehnološkog parka AREA.

U toku boravka su sa članovima delagacije u sastavu: mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke; prof. dr Miomir Jovanović, dekan Biotehničkog fakulteta UCG; dr Mirko Đurović, direktor Istituta za biologiju mora iz Kotora, doc. dr Enis Kočan, član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost i rukovodilac za angazovanje osoblja i mobilnosti u BIO ICT Centru izvrsnosti, održali niz sastanaka sa predstavnicima AREA parka, kao i kolegama iz regiona povodom pokretanja zajedničkih projekata.

Upriličeno je potpisivanje sporazuma između Ministarstva nauke Crne Gore i AREA Konzorcijuma za naučna i tehnološka istraživanja iz Trsta (Naučni park AREA), za potrebe razvoja Otvorenog sistema za inovacije u Crnoj Gori. Ministarka Vlahović drugog dana posjete sastala se sa direktorima nekoliko centara izvrsnosti i to: Međunarodnog centra za Genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB), Laboratorije Elettra i Fermi, dok su članovi delegacije obišli različite institute u okviru AREA parka i održali niz sastanaka u kojima su bili uključeni i predstavnici Srbije, Hrvatske i Slovenije. Riječ je o pokretanju regionalnih projekata koji će pomoći razvoj u srodnim oblastima.

Pored ostalog, ministarka Vlahović i pomoćnik Petrušić upoznali su prisutne sa aktivnostima Ministarstva nauke u proteklom periodu i planovima koji se odnose na Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis u Nikšiću, na kojem radovi teku zacrtanom dinamikom i biće završeni na ljeto 2016. godine, kao i pripremnim aktivnostima na uspostavljanju prvog naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, koji bi trebao da se gradi u kompleksu kampusa Univerziteta Crne Gore.