Posjeta Tehnološkom parku Intera

Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS uspostavio saradnju sa Tehnološkim parkom INTERA iz Mostara
Predstavnici IPC TEHNOPOLIS – izvršni direktor Ratko Bataković, projekt menadžer Jelena Đedović, stručni saradnici Stefan Jocović i Snežana Vuković, boravili su danas u radnoj posjeti Tehnološkom parku INTERA iz Mostara.

Pored obilaska Tehnološkog parka, održan je i sastanak sa menadžerom INTERE Melihom Gekić – Lerić, menadžerom finansija Goranom Dodigom i asistentom menadžera poslovnog inkubatora Matejom Bošnjak, na kome su uspostavljeni principi buduće saradnje ove dvije organizacije.
Akcenat je stavljen na transferu znanja, prenosu dobrih praksi u poslovanju, regionalnom umrežavanju kao i mogućnostima izrade zajedničkih projekata.

Na poziv izvršnog direktora Ratka Batakovića, vrlo brzo se očekuje uzvratna posjeta predstavnika INTERE Inovaciono preduzetničkom centru TEHNOPOLIS.