Predavanje o inovacijama u voćarskoj proizvodnji u Tehnopolisu

U Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u ponedjeljak, 2. oktobra održaće se predavanje na temu „Inovacije u voćarskoj proizvodnji“.  Predavači na događaju biće prof. dr Miljan Cvetković, koji će govoriti o američkim iskustvima u voćarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na trešnju i jagodasto voće, i doc. dr Tanja Cvetković, koja će pričati o interspecies hibridima loze koji se uspješno gaje u manje povoljnim uslovima.

Prof. dr Miljan Cvetković je radio na implementaciji FAO projekta u Srbiji u cilju podizanja nivoa voćarske proizvodnje. Učestvovovao je i bio rukovodilac na većem broju domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti voćarstva. Obavio je stručno usavršavanje u SAD u okviru Fullbright stipendije u trajanju od osam mjeseci, na Michigan State i Oregon State univerzitetima.


Doc. dr Tanja Cvetković učestvovala je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti vinogradarstva. Obavljala je funkciju direktora Instituta za hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta. Trenutno je koordinator radne grupe za očuvanje genetičkih resursa vinove loze u Republici Srpskoj (BiH).


Događaj će se održati u Multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis u periodu od 12 do 14 časova.