Predstavljen Javni poziv za dodjelu podrške proizvođačima organskih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direktorat za plaćanja u okviru mjere 2.2.2. podrška organskoj proizvodnji, u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera Agrarne politike za 2017. godinu – Agrobudžetom, organizovali su danas u Tehnopolisu radionicu za predstavljanje Javnog poziva za dodjelu podrške poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Cilj ove radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i kriterijumima poziva, kao i sa dokumentacijom koja je neophodna za podnošenje zahtjeva za podršku u ovom Javnom pozivu.