Predstavljene linije podrške IRF-a za 2018. godinu

Programi kreditne podrške Investiciono-razvojnog fonda za 2018. godinu danas su predstavljeni u Tehnopolisu.

Događaj je otvorila menadžerka finansija IPC Tehnopolis, Vanja Zorić Šundić, nakon čega su predstavnici IRF-a – Đuro Kažić, Spasoje Vujošević i Vladimir Vukasojević upoznali prisutne sa dostupnim mjerama podrške i mogućnostima kreditiranja.

Nakon toga je uslijedila otvorena diskusija gdje su zainteresovani građani predstavili svoje ideje i postavljali pitanja vezano za uslove apliciranja,  dužinu samog procesa od prikupljanja dokumentacije i apliciranja do odobrenja kredita, registraciju preduzeća, dobijanje građevinskih dozvola, kao i način na koji Fond formira grejs period za kredit.