Predstavnica Tehnopolisa na konferenciji “Podrška razvoju preduzetništva mladih”

Menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis Jelena Đedović  danas je na konferenciji pod nazivom “Podrška razvoju preduzetništva mladih” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Cilj ove konferencije je da otvori nacionalnu debatu o tome kako kreirati mapu puta za mlade preduzetnike u Crnoj Gori i pokrenuti nove inicijative od strane Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje i njegovih nacionalnih i međunarodnih partnera. Događaj je okupio lokalne organizacije mladih preduzetnika i učenika, kao i vodeće pokretače praktičnih inicijativa koje se sprovode u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, uspostavljujući bolju usklađenost između obrazovanja i potreba tržišta.

Konferenciju je organizovalo Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje.