Predstavnica Tehnopolisa na seminaru za vodeće partnere u okviru Programa Interreg IPA Italija-Albanija-Crna Gora

Asistentkinja na projektnim aktivnostima IPC Tehnopolis, Jasmina Mučalica, prisustvovala je danas implementacionom seminaru organizovanom za partnere u projektima odabranim u oviru Prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa Italija – Albanija – Crna Gora. U okviru ovog programa IPC Tehnopolis je započeo implementaciju dva projekta FILA i BRE. Seminar je u EU Info centru u Podgorici organizovala Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa predstavnicima Zajedničkog sekretarijata (JS) ovog programa.

Prisutni su imali priliku da se bliže informišu o pravilima i procedurama implementacije projekata, uključujući pravila prihvatljivosti troškova, procedure javnih nabavki, izvještavanje, kao i pravila komunikacije i vidljivosti.

Cilj ovog trilateralnog Programa, koji kofinansiraju Evropski fond za regionalni razvoj i Instrument pretpristupne podrške (IPA) Evropske unije, je podrška društvenom i ekonomskom razvoju i prosperitetu programske oblasti kroz intervencije u oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća, održivog turizma i očuvanja prirodne i kulturne baštine, zaštite životne sredine i prevencije rizika, kao i unapređenja mobilnosti i saobraćajne strukture.