Predstavnica Tehnopolisa prisustvovala sastanku na temu unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore

Menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis, Jelena Đedović prisustvovala je danas inicijalnom sastanku sa predstavnicima Ministarstva nauke i ekspertima konsultantske kuće L’Agence Francaise d’Expertise Technique Internationale u zgradi Ministarstva u Podgorici, povodom početka implementacije projekta “Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore”.

Ova konsultantska kuća je, u saradnji sa Business France i Bpifrance Financement SA iz Francuske, angažovana za pružanje direktne podrške  ključnim akterima u domenu unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori.

Učesnici sastanka su razgovarali na temu buduće saradnje u dijelu revizije i finalizacije Strategije pametne specijalizacije (S3), kao i direktne podrške namijenjene Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u pripremi specifikacije opreme za laboratorije i obuke kadra.

Tim povodom, eksperti konsultantske kuće L’Agence Francaise d’Expertise Technique Internationale – Francois Tardif, Sylvie Cogneau, Pascal Lecamp i Phillipe M. Geffroy danas su posjetili Tehnopolis i obišli biotehničku laboratoriju i laboratoriju za industrijski dizajn  za koje se i pripremaju specifikacije. Tom prilikom, razgovarali su i o aktivnostima Tehnopolisa, aktuelnim projektima koji su u fazi implementacije, kao i o narednim fazama koje će slijediti u dvogodišnjem periodu realizacije projekta.