Predstavnica Tehnopolisa učestvovala u formiranju Radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Nikšić

Menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis, Jelena Đedović, učestvovala je u formiranju Radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Nikšić, koje je Omladinski klub Nikšić u saradnji sa Ministarstvom sporta organizovao u Sportskom centru.

Ovaj sastanak predstavlja prvi korak u realizaciji izrade nacrta ovog veoma važnog dokumenta za razvoj omladinske politike, kao i značajan podsticaj za osnaživanje i edukaciju mladih u brojnim sferama društva.

Osim predstavnice Tehnopolisa, sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i NVO sektora iz ove opštine.