Predstavnice Tehnopolisa na sastanku projektnih partnera u Tirani

Predstavnice Tehnopolisa Miljana Peković i Nikolina Šturanović prisustvovale su danas sastanku projektnih partnera u okviru FILA projekta u Tirani.

Sastanak je otvorio Damiano Petruzzela, menadžer projekta FILA, koji je predstavio opšti napredak u dosadašnjoj implementaciji. Nakon pregleda projektnih aktivnosti, bilo je više riječi o o administrativnim i finansijskim procedurama.

Nakon toga, projekt asistentkinja u IPC Tehnopolis, Miljana Peković je predstavila prvu aktivnost u Radnom paketu 1 – Mapiranje i analiza modela inovativnih laboratorija na međunarodnom nivou, dok je CIHEAM Bari kao vodeći partner predstavio sledeće aktivnosti u prvom radnom paketu.  AIDA, koja je i domaćin sastanka, je predstavila radni paket komunikacije za čije sprovođenje su odgovorni.

Sledeći sastanak projektnog tima, kao i sastanak koordinacionog odbora projekta će biti organizovan u Nikšiću u aprilu 2019. godine u Tehnopolisu.

Sastanak je realizovan u okviru projekta FILA (Strengthening and empowering of cross border innovation networks through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs) koji je kofinansiran sredstvima EU kroz program Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro.