Predstavnici IPC TEHNOPOLIS na seminaru “Patents in Europe – Best practices”

Predstavnici IPC TEHNOPOLIS su prisustvovali seminaru “Patents in Europe – Best practices”, koji je održan Podgorici u hotelu “Podgorica” 08. decembra 2015. godine. Seminar je organizovao Evropski zavod za patente (EPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore i projektom Foremont.

Na seminaru su učestvovali Marko Bervanakis trener za inovacije i facilitator iz kompanije Ericsson Nikola Tesla, Frédéric Cavallo ispitivač patenata EPO-a, kao i Daniela Zlatić Šutić rukovodilac Edukativno informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Predavači su zajedno sa domaćim ekspertima kroz prezentacije i predavanja objasnili značaj zaštite prava intelektualne svojine, trendove patentiranja koji su zapaženi u EPO-u, kako ostvariti poslovni uspijeh na osnovu intelektualne svojine, na koji način se dobija patentna zaštita u Crnoj Gori, a predstavljen je i novi crnogorski Zakon o patentima.