Predstavnici Ministarstva nauke prezentovali Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte zainteresovanim građanima

Info dan povodom predstavljanja Konkursa za dodjelu grantova za inovativne projekte održan je danas u IPC Tehnopolis. Ovom prilikom predstavnici Ministarstva nauke su detaljnije upoznali javnost sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima Konkursa.

O svim detaljima Konkursa ispred Ministarstva nauke govorili su: mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu i dr Ivan Tomović, samostalni savjetnik za transfer tehnologija i realizaciju saradnje u okviru EU platformi za inovacije i Marina Roganović, samostalna savjetnica za podršku realizaciji inovativnih programa i projekata i vođenje registara subjekata koji obavljaju inovativnu djelatnost.

Kako su naveli, ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća kroz sufinansiranje razvoja inovativnih tržišno-orijentisanih proizvoda, usluga i tehnologija, koji imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu; podrška prenosu inovativnih ideja iz naučno-istraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori i jačanje ljudskih resursa i kreiranje novih radnih mjesta.

Oni su ovom prilikom skrenuli pažnju na posebne ciljeve, tematske prioritete, kao i na oblasti koje se finansiraju ovim programom: tehnološke inovacije, nivoe tehnološke spremnosti (TRL) i sufinansiranja faza razvoja tehnologija TRL 4 – TRL 8.

Na kraju su prisutnima objasnili koji su uslovi prijavljivanja, šta sve jedna prijava treba da sadrži, kao i koje su dvije faze evaluacije prijava i na koji način se Konkurs realizuje.

Odziv zainteresovanih građana, ali i stanara biznis inkubatora u IPC Tehnopolis, je bio veliki, a svi su dobili priliku da postave pitanja i dobiju odgovore na sve nedoumice koje su imali.

Ukoliko ste zainteresovani za Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte, više informacija možete pronaći na linku.