Predstavnici Tehnopolisa na CrowdStream sastanku u Češkoj

Predstavnici IPC Tehnopolis prisustvuju sastanku projektnih partnera u Češkim Buđejovicama (Republika Češka). Sastanku prisustvuju Ratko Bataković – izvršni direktor, Vanja Zorić Šundić – menadžerka finansija, Aleksandar Janičić – projekt menadžer i Đorđije Brkuljan – program menadžer.
Sastanak se održava u sklopu projekta CROWDfunding to mainSTREAM innovation (CrowdStream) na kom je Tehnopolis partner, a koji je finansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz program „INTERREG DANUBE 2014-2020”. Osim predstavnika vodećeg partnera i projektnih partnera, sastanku prisustvuje i predstavnik Zajedničkog sekretarijata.
Tokom dvodnevnog sastanka biće prezentovan dosadašnji napredak u realizaciji projektnih aktivnosti u prvoj godini projekta, plan rada za budući period, kao i evaluacija dosadašnjeg rada. Takođe, radiće se i na specifičnim zadacima vezanim za buduće djelovanje u okviru projektnih aktivnosti a koje su vezane za diseminaciju rezultata projekta kao i predstojećem velikom istraživanju koje će se realizovati tokom sljedeće godine.