Predstavnici Tehnopolisa na Crowdstream sastanku u Slovačkoj

Predstavnici IPC Tehnopolis prisustvuju sastanku projektnih partnera u Košicama, Slovačka. Sastanku prisustvuju Ratko Bataković – izvršni direktor, Vanja Zorić Šundić – pomoćnica direktora, Aleksandar Janičić – menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva i Đorđije Brkuljan – menadžer za upravljanje programskim aktivnostima i razvoj preduzetništva.

Sastanak se održava u sklopu projekta CROWDfunding to mainSTREAM innovation (CrowdStream) na kom je Tehnopolis partner, a koji je finansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz program „INTERREG DANUBE 2014-2020”. Osim predstavnika vodećeg partnera i projektnih partnera, sastanku prisustvuje i predstavnik Zajedničkog sekretarijata.

Tokom dvodnevnog sastanka biće prezentovan dosadašnji napredak u realizaciji projektnih aktivnosti u prvoj godini projekta, plan rada za budući period, kao i evaluacija dosadašnjeg rada. Takođe, radiće se i na specifičnim zadacima vezanim za buduće djelovanje u okviru projektnih aktivnosti a koje su vezane za predstojeće pilot akcije, treninge i realizaciju brojnih aktivnosti u cilju podrške startap zajednici.